Poziv mladim in prekarnim delavcem na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi, ki se osredotoča na procese delovne tranzicije in transnacionalne mobilnosti mladih in prekarnih delavk in delavcev na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Raziskava poteka pod okriljem Univerze Greenwich in je podprta s strani Leverhulme Trust Early Career Fellowship. Njen namen je  odkrivati, kako se mladi in prekarni delavci soočajo s svojo situacijo, kakšne strategije uporabljajo pri iskanju varne in/ali kvalificirane zaposlitve in kakšno delo opravljajo v tem tranzicijskem procesu. Predvsem, vendar ne izključno, se bo raziskava osredotočila na izkušnje tistih, ki:

  • ste (bili) vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) namenjene pripravnikom in iskalcem prve zaposlitve;
  • (ste) si na druge načine nabirali izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu;
  • ste (bili) zaposleni v okviru drugih kratkotrajnih projektov ali programov APZ;
  • ste (bili) samozaposleni;
  • ste zaposleni v tujini oz. razmišljate o ali aktivno iščete zaposlitev v tujini.

Prav tako vabim tudi vse druge, ki želite sodelovati oz. menite, da bi lahko s svojimi izkušnjami doprinesli k raziskavi.

Vaše sodelovanje bo pripomoglo k poglobljenemu razumevanju izkušenj in potreb mladih in prekarnih delavcev. Ugotovitve bomo, v sodelovanju s sindikati in gibanji, skušali tudi pretvoriti v spreminjanje politik in praks z namenom zagotavljanja večje zaposlitvene in socialne varnosti za mlade in prekarne delavce.

Udeležba v raziskavi

Udeležba v raziskavi poteka v obliki enournega osebnega intervjuja, ki omogoča poglobljen vpogled v  izkušnje in strategije mladih in prekarnih delavcev. Pogovor se bo izvajal ‘v živo’ ali preko Skypa. Čas in kraj bo prilagojen vašim potrebam in željami ter dogovorjen individualno z raziskovalko dr Barbaro Samaluk. Sodelovanje v raziskavi bo zaupno, osebni podatki bodo varovani in identitete vseh udeleženih bodo anonimizirane v vseh objavah rezultatov ali drugih oblikah desiminacije. Podrobnejše informacije o raziskavi najdete na spodnji povezavi: https://worktransitions.files.wordpress.com/2017/07/informacije-o-raziskovalnem-projektu2.docx

Kontakne informacije

Če vas sodelovanje zanima ali če želite zgolj pridobiti več informacij, prosim kontaktirajte dr. Barbaro Samaluk s klikom na spodnjo povezavo: https://worktransitions.wordpress.com/contact/

Dr Barbara Samaluk
Leverhulme Trust Early Career Fellow
Work and Employment Research Unit
University of Greenwich

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s