Poziv mladim in prekarnim delavcem na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi, ki se osredotoča na procese delovne tranzicije in transnacionalne mobilnosti mladih in prekarnih delavk in delavcev na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Raziskava poteka pod okriljem Univerze Greenwich in je podprta s strani Leverhulme Trust Early Career Fellowship. Njen namen je  odkrivati, kako se mladi in prekarni delavci soočajo s svojo situacijo, kakšne strategije uporabljajo pri iskanju varne in/ali kvalificirane zaposlitve in kakšno delo opravljajo v tem tranzicijskem procesu. Predvsem, vendar ne izključno, se bo raziskava osredotočila na izkušnje tistih, ki:

  • ste (bili) vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) namenjene pripravnikom in iskalcem prve zaposlitve;
  • (ste) si na druge načine nabirali izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu;
  • ste (bili) zaposleni v okviru drugih kratkotrajnih projektov ali programov APZ;
  • ste (bili) samozaposleni;
  • ste zaposleni v tujini oz. razmišljate o ali aktivno iščete zaposlitev v tujini.

Prav tako vabim tudi vse druge, ki želite sodelovati oz. menite, da bi lahko s svojimi izkušnjami doprinesli k raziskavi.

Vaše sodelovanje bo pripomoglo k poglobljenemu razumevanju izkušenj in potreb mladih in prekarnih delavcev. Ugotovitve bomo, v sodelovanju s sindikati in gibanji, skušali tudi pretvoriti v spreminjanje politik in praks z namenom zagotavljanja večje zaposlitvene in socialne varnosti za mlade in prekarne delavce.

Udeležba v raziskavi

Udeležba v raziskavi poteka v obliki enournega osebnega intervjuja, ki omogoča poglobljen vpogled v  izkušnje in strategije mladih in prekarnih delavcev. Pogovor se bo izvajal ‘v živo’ ali preko Skypa. Čas in kraj bo prilagojen vašim potrebam in željami ter dogovorjen individualno z raziskovalko dr Barbaro Samaluk. Sodelovanje v raziskavi bo zaupno, osebni podatki bodo varovani in identitete vseh udeleženih bodo anonimizirane v vseh objavah rezultatov ali drugih oblikah desiminacije. Podrobnejše informacije o raziskavi najdete na spodnji povezavi: https://worktransitions.files.wordpress.com/2017/07/informacije-o-raziskovalnem-projektu2.docx

Kontakne informacije

Če vas sodelovanje zanima ali če želite zgolj pridobiti več informacij, prosim kontaktirajte dr. Barbaro Samaluk s klikom na spodnjo povezavo: https://worktransitions.wordpress.com/contact/

Dr Barbara Samaluk
Leverhulme Trust Early Career Fellow
Work and Employment Research Unit
University of Greenwich

About the research project

Informacije o raziskovalnem projektu dostopne na tej povezavi.

Research project ‘Aiming for skilled or secure employment on the EU market: a Sisyphean task?’ is part of Leverhulme Trust Early Career Fellowship award at the University of Greenwich. It investigates the process of work transitions and transnational mobility of qualified young and precarious workers within education and social care sectors in the context of post-crisis austerity in Slovenia. By taking a multilevel, comparative and transnational methodological approach this research will provide unique evidence on the socio-economic costs of austerity and EU flexicurity agenda on workers within these sectors. Particularly it aims to expose the labour invested by workers when moving between various work and non-work statuses and geographical and political boundaries and their strategies and choices of channels/intermediaries used in search for skilled or secure employment on Slovenian and wider EU market.

At the time of continuing austerity, deepening inequality and intra-EU divisions this research is vital in understanding experience of young and precarious professionals and their subsequent strategies and channels used within increasingly squeezed national and unfamiliar transnational EU market. The findings will provide unique evidence on the process of work transitions and transnational mobility of highly qualified young and precarious workers within Slovenian austerity and EU flexicurity driven context. As such they will offer new theoretical and empirical insights on welfare restructuring in Europe and its effects on growing precarity and emigration that can contribute to both academic and policy debates.

Research will be conducted by Dr Barbara Samaluk , a Leverhulme Trust Early Career Fellow at the University of Greenwich.

Further information about the project can be found on this link.